Shotlist

Een shotlist is een overzichtelijke lijst van alle shots die je gaat opnemen voor je videoproductie. Bij elk shot staat vermeld uit welke scène het shot komt en het nummer van het shot. Dit wordt gebruikt als het verhaal non-linear wordt opgenomen. Een shotlist wordt zo efficient mogelijk qua volgorde gemaakt. Zodat je per locatie alle benodigde shots kunt maken.

Voorbeeld:

Als de uitkomst van de montage een video is die op locatie A begint, dan B, C en weer A. En de locaties van de opnames geografisch in de volgorde B, A, C liggen. Dan begint de shotlist met de scène van locatie B, gevold door beide scènes van locatie A en daarna de scène van locatie C.

Andere artikelen

Plan jouw creatieve sessie

Jij hebt een verhaal te vertellen. Wij maken het visueel met video. Schuif een keer vrijblijvend aan voor een creatieve sessie.

Dit formulier is beschermd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy, Terms of Service zijn van toepassing.